Blog

ممکن است دربارۀ تابلویی که در سالن انتظار بنیاد نصب شده است و مردی ایستاده با دستان افراشته را نشان می‌دهد، توضیح دهید.

نوشته شده توسط دکتر فرشید مرادیان. Posted in پرسش

ممکن است دربارۀ تابلویی که در سالن انتظار بنیاد نصب شده است و مردی ایستاده با دستان افراشته را نشان می‌دهد، توضیح دهید.