Blog

تجربه انسان و زندگی

نوشته شده توسط دکتر فرشید مرادیان. Posted in تجربه انسان و زندگی

اگر در نشست ها، دوره ها، . کارگاه های بنیاد انسان و زندگی شرکت کرده اید و یا از خدمات مشاوره و رواندرمانی بنیاد بهره برده اید، تجربه خود را در این صفحه با دیگران درمیان بگذارید.