Blog

ممکن است دربارۀ تابلویی که در سالن انتظار بنیاد نصب شده است و مردی ایستاده با دستان افراشته را نشان می‌دهد، توضیح دهید.

نوشته شده توسط دکتر فرشید مرادیان. Posted in پرسش

ممکن است دربارۀ تابلویی که در سالن انتظار بنیاد نصب شده است و مردی ایستاده با دستان افراشته را نشان می‌دهد، توضیح دهید.


عنوان این اثر انسانِ ویتروویوسی است و توسط لئوناردو داوینچی در حدود سال 1490 همراه با یادداشت‌هایی بر آثار ویتروویوس، معمار باستانیِ رومی کشیده شده است. این اثر بر اساس رابطۀ تناسبِ انسانِ آرمانی با اشکال هندسی که ویتروویوس در جلد سوم رسالۀ معماری‌اَش توصیف کرده، طراحی شده است. ویتروویوس، شمایل انسان را به عنوان مهمترین خاستگاهِ تناسب در سبک معماریِ کلاسیک قلمداد کرده است. طراحی لئوناردو داوینچی طبق سنت به افتخارِ معمارِ باستانی، انسانِ ویتروویوسی نامیده شده است. این نگاره با قلم و جوهر روی کاغذ ترسیم شده و مردی را در دو وضعیتِ منطبق بر هم با دست‌ها و پاهای گشوده و بسته، و محاط در یک دایره و مربع به تصویر می‌کشد. طراحی داوینچی و متن همراهش، قانونِ تناسب یا تناسبِ انسان خوانده می‌شود. این اثر در ونیزِ ایتالیا، در گالریِ آکادمی نگهداری می‌شود و همانند اغلبِ آثارِ رویِ کاغذ، فقط در مواقع خاصی به نمایش عموم در می‌آید. انسان ویتروویوسی تلفیقِ انسان‌گرایی،علم، و هنر در دوران نوزایش را به نمایش می‌گذارد و نمونۀ ناب و دقیقی از دریافت ژرف لئوناردو داوینچی از تناسب فراهم می‌نماید. به علاوه، این طراحی بازنماییِ کُنه تلاشِ داوینچی برای مرتبط نمودن انسان با طبیعت است. دانشنامۀ بریتانیاییِ آنلاین می‌گوید، لئوناردو داوینچی از طریق نگاره‌های کالبدشناختی و انسان ویتروویوسی نموداری عالی از بدن انسان را به عنوان کیهان‌نگاری عالمِ صغیر به تصویر می‌کشد. داوینچی بر این باور بود که کارکرد بدن انسان همانند کارکرد جهان است. جالب است بدانید آرم بنیاد انسان و زندگی با الهام از این اثر و پیام نمادین آن طراحی شده است. برای اطلاعات بیشتر دربارۀ اهمیت نمادین این اثر برجسته به مقالۀ انسان ویتروویوسی در بخش کتابخانۀ گنجینه رجوع نمایید.

 مرد-ویترووین-ویتروویوسی