Blog

یکی از موانع من برای شرکت در روان‌درمانی، نگرانی دربارۀ رازداری روان‌درمانگرهاست. ممکن است مرا راهنمایی کنید؟

نوشته شده توسط دکتر فرشید مرادیان. Posted in پرسش

یکی از موانع من برای شرکت در روان‌درمانی، نگرانی دربارۀ رازداری روان‌درمانگرهاست. ممکن است مرا راهنمایی کنید؟


روان‌درمانگران به رازداری و حفظِ حریمِ خصوصی مراجع‌هایشان بسیار اهمیت می‌دهند. محرمانه ماندن صحبت‌های مراجع یکی از اصول مهم ضوابطِ اخلاقِ حرفه‌ای روان‌شناسان و از شروط اساسیِ حفظ پروانۀ تخصصی روان‌درمانگران می‌باشد. به عبارتی دیگر روان‌درمانگرانی که رازداری بیماران‌شان را نقض می‌کنند، صلاحیت و اجازۀ فعالیت حرفه‌ای‌شان را از دست می‌دهند.

برای اینکه روان‌درمانی‌تان تا حد ممکن موثر و کارآمد شود، شما باید با روان‌درمانگرتان صادقانه، بی‌پرده، و صریح در مورد خصوصی‌ترین افکار، احساس‌ها، و رفتارهای‌تان صحبت نمایید. این کار ممکن است کمی دشوار و حتی ترسناک باشد، اما نگران نباشید روان‌درمانگران غیر از برخی شرایط بسیار خاص و حاد به هیچ عنوان رازهای بیماران‌شان را افشاء نمی‌کنند. برای نمونه تنها اگر معلوم شود که قصد دارید به خودتان یا فرد دیگری صدمه و آسیب جانی وارد کنید، روان‌درمانگران موظفند برای حمایت از خودتان و امنیت جانی دیگران این مورد را با مراجع قانونی ذیصلاح درمیان بگذارند. همچنین روان‌درمانگران مکلفند سوءاستفادۀ جنسی، استثمار، بهره‌کشی، و غفلت از کودکان، افراد سالخورده، یا افراد با ناتوانی و عقب‌ماندگی را گزارش دهند. گاهی ممکن است از روان‌درمانگران خواسته شود در موارد مذکور اطلاعاتی را به دادگاه ارائه دهند.

البته، شما می‌توانید به روان‌درمانگرتان کتباً اجازه دهید تا همه یا بخشی از صحبت‌هایتان را با پزشک‌تان، معلم‌تان، یا هر فرد دیگری که می‌خواهید در میان بگذارد. روان‌درمانگران خود را ملزم به رازداری مراجعان‌شان می‌دانند طوری که حتی ممکن است اگر به صورت تصادفی در سوپرمارکت یا هر جایِ دیگری با شما برخورد کنند به رویِ خودشان نیاورند که اصلاً شما را می‌شناسند و با شما آشنایی ندهند. شما هم کاملاً آزاد و مختار هستید که به ایشان سلام نکنید و آشنایی ندهید، بدون اینکه ذره‌ای نگران باشید روان‌درمانگرتان احساس بدی پیدا کند یا به او بربخورد. او خوب می‌داند که این به معنای رازداری و مراقبت از حریم شخصی شماست.

کارشناس پاسخگو: نوشین مجلسی