Blog

درست است که روان درمانگران تقصیر مشکلات را فقط برگردن والدین و تجارب کودکی می اندازند؟

نوشته شده توسط دکتر فرشید مرادیان. Posted in پرسش

درست است که روان درمانگران تقصیر مشکلات را فقط برگردن والدین و تجارب کودکی می اندازند؟


یکی از تصورات باطلی که تنها گوشه‌ای از آن ریشه در واقعیت دارد این است که «روان درمانگران تقصیر مشکلات را فقط برگردن والدین و تجارب کودکی‌تان می اندازند». واقعیت این است که بخشی از کار روان درمانی ممکن است مستلزم بررسی تجارب دوران کودکی و رویدادهای مهم و تاثیرگذار زندگی فرد باشد. درمیان گذاشتن اطلاعات در زمینۀ پیشینه خانوادگی به شما و روان‌درمانگرتان کمک می‌کند تا ادراکات و احساسات‌، راهبردهای مقابله‌ای غالب، و همچنین الگوهایی که به مرور در روان شما شکل گرفته‌اند را بهتر بشناسید. مزیت مرور گذشته، این است که احوال کنونی‌تان را بهتر می‌توانید درک  کنید و اصلاحات سازنده‌ای برای آینده اتخاذ نمایید. با این حال در برخی موارد روان‌درمانگر ترجیح می دهد عمدتاً بر مشکل یا بحران فعلی که شما را برای روان‌درمانی کشانده متمرکز شود و اصلاً در گذشته کندوکاو نکند. شما رفته رفته می‌آموزید چگونه الگوهای جدید را جایگزین نموده و از شیوه هایی استفاده کنید که به شما کمک کنند افکار جاری و رفتارهای مشکل‌سازتان را تغییر دهید. روان‌درمانگر پیرو هر مکتب روان‌درمانی که باشد می‌داند چگونه جلسه را هدایت کند تا اکتشافاتِ گذشته را با تاملات در مورد افکار و رفتارهای مشکل ساز فعلی در هم بیامیزد.

کارشناس پاسخگو: نوشین مجلسی